Configuratiebestanden aanpassen

Veel van de tips en tricks op deze pagina's eisen dat je configuratiebestanden voor Mozilla Firefox aanpast. Er zijn drie bestanden die je zou moeten kennen:

  • user.js - Gebruikt om verschillende opties in te stellen.
  • userChrome.css - Gebruikt om ehet uiterlijk te veranderen.
  • userContent.css - Gebruikt om het uiterlijk van webpagina's te veranderen.

Het zijn alledrie tekstbestanden, opgeslagen in je profile map, en kunnen worden aangepast met een standaard tekst-editor, zoals Kladblok (Notepad) of Texturizer voor Windows en gEdit of Kate voor Linux.


De profiel-map

De configuratiebestanden staan in de Profiel-map. Voordat je bestanden kunt gaan wijzigen, leggen we uit waar de profiel-map staat.

Bij Windows XP/2000 is het pad gewoonlijk %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\, waarbij xxxxxxxx 8 willekeurige karakters zijn. Kijk in C:\Documents and Settings\[User Name]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles en de rest spreekt voor zich.

Bij Windows 95/98/ME is het pad gewoonlijk C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\

Bij Linux is het pad gewoonlijk ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/.

Bij MacOS X is het pad gewoonlijk ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/.

Let op: Mozilla Firefox is in staat om met meerdere gebruikers te werken en dus ook met meerdere profielen. De padverwijzingen hierboven staan voor het profiel van de standaard-gebruiker dat automatisch aangemaakt wordt wanneer je Mozilla Firefox voor de eerste keer start. Je kunt meerdere profielen onderhouden door de Profile Manager te gebruiken.

%AppData% is een verkorte schrijfwijze voor 'Application Data' voor Windows 2000/XP. Om hier te komen, tik je %AppData% in het adresveld van de Windows Verkenner en druk vervolgens op Enter. Je wordt dan naar de eigenlijke map gebracht, gewoonlijk: C:\Documents and Settings\[Gebruikersnaam]\Application Data.


user.js

Dit is het belangrijkste opties-bestand in Mozilla Firefox en staat in je profiel-map. Dit bestand bestaat niet standaard, dus je moet het aanmaken voordat je je preferenties kunt toevoegen.

Ga naar de profiel-map en selecteer Bestand > Nieuw > Tekstdocument. De standaardnaam Nieuw Tekstbestand.txt zou tevoorschijn moeten komen. Verander de naam in user.js (klik Ja bij de waarschuwing die verschijnt).

Linux gebruikers: maak een tekstbestand met de naam user.js in je profiel-map aan.

Het is ook mogelijk om de opties die je in user.js zou zetten te veranderen door about:config te tikken in het adresveld en op Enter te drukken. Je krijgt een lijst van alle beschikbare opties in Mozilla Firefox (veel zijn afgeleid van Mozilla en worden niet gebruikt maar zijn nog niet verwijderd). Dubbel-klik op een optie om hem te wijzigen. De veranderingen die je hier doorvoert, zullen meteen worden opgeslagen in prefs.js, een bestand dat door Mozilla Firefox automatisch gemaakt wordt.


userChrome.css

Dit bestand bepaalt hoe een en ander eruitziet in de Mozilla Firefox gebruikers-interface en bevindt zich in een submap van de profielmap met de naam chrome. Zoals met user.js; dit bestand bestaat niet standaard en moet worden gemaakt. Er is een voorbeeldbestand dat wl bestaat, met de naam userChrome-example.css. Je kunt gewoon dit bestand hernoemen tot userChrome.css.


userContent.css

Dit bestand bepaalt hoe web-inhoud eruitziet en bevindt zich in een submap van de profielmap met de naam chrome. Zoals met user.js; dit bestand bestaat niet standaard en moet worden gemaakt. Zoals met userChrome.css, er is een voorbeeldbestand aanwezig.