Menu's

Dit overzicht beschrijft de onderdelen van het menu in het hoofdvenster van Firefox. Het is goed denkbaar dat er in jouw browser in het menu meer onderdelen voorkomen. De extra onderdelen zijn waarschijnlijk het gevolg van geïnstalleerde extensies (of sinds het maken van deze pagina zijn er in Firefox extra menu-onderdelen bijgekomen).

Aangezien er zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige Firefox in omloop is, hebben we beide menu's hier opgenomen:

Nederlands

Engels

File

 • New Window

  Opent een nieuw venster.

  New Tab

  Opent een nieuwe tab in het huidige venster.

  Open File...

  Laat een Bestands-dialoogvenster zien waarin je een bestand kunt kiezen van je locale schijven of van een netwerk. Je kunt veel bestandstypen bekijken in Mozilla Firefox, waaronder HTML/XML bestanden, beeldbestanden, tekstbestanden en meer.

  Close

  Sluit het huidige venster.

  Close Tab

  Deze optie is slechts beschikbaar wanneer je meer dan een tab open hebt. Het sluit de huidige tab en maakt de meest rechtse actief.

  Close Window

  Deze optie is slechts beschikbaar wanneer je meer dan een venster open hebt. Sluit het huidige venster, inclusief alle tabs.

  Save Page As...

  Slaat de huidige pagina op. Je kunt hierbij kiezen uit de hele pagina (met plaatjes), alleen de HTML of als platte tekst.

  Page Setup...

  Hier kun je pagina-instellingen aangeven met btrekking tot afdrukken.

  Print Preview

  Afdrukvoorbeeld. Respecteert de instellingen gemaakt bij Page Setup.

  Print...

  Afdrukken. Druk op OK om de pagina af te drukken.

  Exit

  Sluit alle geopende vensters in Mozilla Firefox, inclusief actieve downloads en sluit Mozilla Firefox volledig af. Let op!

  « Terug naar de inhoudsopgave


Edit

 • Undo

  Maakt de laatste actie ongedaan. Bij spijt, gebruik Redo!

  Redo

  Maakt de laatste undo-actie ongedaan.

  Cut

  Knipt de geselecteerde tekst uit een web form en zet het op het klembord. Hierna kun je de tekst ergens plakken.

  Copy

  Copieert de geselecteerde tekst naar het klembord.

  Delete

  Verwijdert de geselecteerde tekst uit een web form.

  Select All

  Selecteert alle tekst op de pagina.

  Find in This Page...

  Laat een dialoogvenster zien waarin je de te zoeken tekst kunt tikken. Mozilla Firefox zoekt naar deze tekst op de gehele pagina.

  Find Again

  Zoekt de volgende voorkomendheid wanneer je Find in This Page gebruikt.

  « Terug naar de inhoudsopgave


View

 • Toolbars

  • Navigation Toolbar

   Hiermee kun je de navigatiebalk (Terug, Vooruit, Stop etc.) aan of uit zetten.

   Bookmarks Toolbar

   Hiermee kun je de bladwijzers-zijbalk aan of uit zetten.

   Customize...

   Laat de 'toolbar customization dialog' zien, waar je knoppen aan de balken kunt toevoegen of verwijderen. Je kunt ook met rechts klikken op een balk om dit dialoogvenster te laten verschijnen.

  Status Bar

  Zet de statusbalk aan of uit. Deze balk staat onderaan het scherm en hierin verschijnt informatie. Het is niet noodzakelijk deze balk in beeld te hebben.

  Sidebar

  De 'sidebar' (zijbalk) kan bladwijzers of een oerzicht van bezochte websites (geschiedenis) tonen. Ook kan de zijbalk worden gebruikt door Mozilla-extensies. Je kunt de sidebar sluiten door op de X in de rechterbovenhoek te klikken.

  • Bookmarks

   Toont de Bookmarks-zijbalk, met daarin een lijst van je bladwijzers.

   History

   Toont de History-zijbalk, met daarin een lijst met bezochte websites. Je kunt opgeven hoelang je dit wilt laten bewaren via Tools > Options > Privacy.

  Stop

  Stopt het laden van de huidige pagina. Dit is hetzelfde als wanneer je op de stop-knop van de werkbalk klikt.

  Reload

  Herlaad de pagina. Ook hiervoor is een knop op de werkbalk aanwezig.

  Text Size

  Vergroot of verkleint de tekst op een pagina. Je kunt dit ook met de muis uitvoeren. Voor standaard tekstgrootte, druk je Ctrl+0.

  Character Coding

  Hiermee kun je handmatig de karakter-codering op een pagina aanpassen. Mozilla Firefox doet dit automatisch.

  Page Source

  Toon de broncode van de huidige pagina.

  Full Screen

  Laat het venster zo groot mogelijk zien. Wanneer je de navigatiebalk niet hebt aanstaan, kun je terugschakelen naar gewoon beeld met F11.

  « Terug naar de inhoudsopgave


Go

Het Go menu bevat een lijst met onlangs bekeken websites.

 • Back

  Ga een pagina terug. Hiervoor zit ook een knop op de werkbalk.

  Forward

  Ga een pagina vooruit. Ook hiervoor zit een knop op de werkbalk.

  Home

  Laat de door jou ingestelde beginpagina zien. Dit is hetzelfde als wanneer je op de hiervoor bestemde knop drukt. Om de beginpagina te wijzigen selecteer je Tools > Options > General. Hier kun je aangeven of je een lege pagina wilt, de huidige pagina (of tab-groep), een bladwijzer of voer hier een adres in.

  History

  Toon de History-zijbalk. Dit is hetzelfde als View > Sidebar > History.

  « Terug naar de inhoudsopgave


Bookmarks

Dit menu bevat alle toegevoegde bladwijzers.

 • Add to Bookmarks...

  Voeg de huidige pagina toe aan je bladwijzers. Je kunt de naam opgeven, alsmede de map waarin je de bladwijzer wilt opslaan.

  Manage Bookmarks...

  Laat de 'Bookmark Manager' zien, waarin je je bladwijzers kunt beheren. Je kunt ze hernoemen, sorteren, eigenschappen opgeven enzovoorts.

  « Terug naar de inhoudsopgave


Tools

 • JavaScript Console

  JavaScript is een scripttaal die onder andere wordt gebruikt om webpagina's te maken. Je kunt daarmee een pagina interactiever maken, door bijvoorbeeld knoppen en formulieren te gebruiken. De Javascript Console is handig om problemen op te sporen en eventueel op te lossen.

  Page Info

  De Pagina-info mogelijkheid toont informatie over de huidige pagina, zoals het documenttype, de gebruikte tekenset, bestandsgrootte en beveiligingsinformatie. Daarnaast zijn er lijsten van gebruikte links en media-typen op de pagina voorhanden.

  Options

  Laat het 'Options window' zien, waarin je vele instellingen kunt wijzigen. Een pagina waarin dit uitgebreid beschreven wordt is gepland voor de toekomst.

  « Terug naar de inhoudsopgave


Help

 • Spread Firefox

  Opent de SpreadFirefox-website. Via die site kan iedereen meewerken aan een nog bredere acceptatie van Firefox. Ook jij kunt daar actief onderdeel van uitmaken. Door het aanmaken van een account kun je met andere Firefox-gebruikers communiceren, berichten plaatsen en meehelpen met specifieke acties om Firefox te promoten.

  About Mozilla Firefox

  Toont het versienummer en de huidige 'user-agent string' in Firefox.

  « Terug naar de inhoudsopgave