Gedrag van de browser

Open links van andere programma's in nieuwe vensters of tabs

In het Opties-scherm zitten onder Advanced (Geavanceerd) diverse opties voor Tabbed Browsing. Daar kun je bepalen wat er moet gebeuren met links die andere programma's in Firefox willen openen. Ook kun je aangeven dat links die normaal in een nieuw venster geopend zouden worden nu in een nieuwe tab geopend moeten worden. Daarmee zorg je ervoor dat er altijd maar 1 Firefox-venster is met daarbinnen mogelijke diverse tabs.

Toon altijd de 'Stylesheet Switcher' op de statusbalk

Het 'Stylesheet Switcher'-icoon in de statusbalk wordt doorgaans niet getoond wanneer er slechts 1 stylesheet voor een website beschikbaar is. Om ervoor te zorgen dat het icoon toch altijd zichtbaar is, kun je onderstaande code aan het userChrome.css-bestand toevoegen:

/* Toon altijd het 'Stylesheet Switcher'-icoon in de statusbalk */ 
#page-theme-button { 
   display: -moz-box !important; 
   list-style-image: url(chrome://browser/skin/page-themes.png); 
   padding: 0px 3px; 
}

Zet target="_blank" uit

Mozilla Firefox heeft een ingebouwde functie om popup-vensters te blokkeren. Deze is standaard geactiveerd. Het verhindert een pagina niet om een nieuw venster te openen door target="_blank" of het illegale target="_new" te gebruiken. Om zulke links toch te openen in hetzelfde venster, kan de onderstaande code worden toegevoegd aan het user.js-bestand:

// zet target="_blank" uit (open in zelfde venster):
user_pref("browser.block.target_new_window", true);

Gebruik foutpagina's in plaats van foutmeldingen

Standaard toont Mozilla Firefox een melding wanneer een pagina niet geladen kan worden. Om deze uit te schakelen en standaard een webpagina met foutmelding te tonen, kan het de onderstaande code aan het user.js-bestand worden toegevoegd:

// Laat pagina's zien i.p.v. foutmeldingen:
user_pref("browser.xul.error_pages.enabled", true);

Merk op dat dit nog niet geheel vlekkeloos werkt aangezien deze verandering de laatste pagina uit de historie verwijdert.

Pas 'Find As You Type' aan

'Find As You Type' heeft een aantal verborgen instellingen die kunnen worden aangepast om een en ander beter aan je eigen wensen te laten voldoen. Voeg de volgende instellingen toe aan het user.js-bestand:

// Find As You Type Configuratie:
// Zet dit op false om Find As You Type uit te zetten:
user_pref("accessibility.typeaheadfind", true);
// Als je dit op true zet, wordt Find As You Type gestart wanneer je begint met tikken.
// Bij false (default), moet je eerst / (vind tekst) or ' (vind links) tikken, voordat je gaat zoeken.
user_pref("accessibility.typeaheadfind.autostart", true);

// Zet dit op false wanneer je wilt dat Find As You Type ook in normale tekst zoekt:
user_pref("accessibility.typeaheadfind.linksonly", true);

// Zet dit op true wanneer je verlangt dat de link met de getikte tekst begint:
user_pref("accessibility.typeaheadfind.startlinksonly", false);

// Dit is de tijd in milliseconden voor Find As You Type om te stoppen met 'op te letten':
user_pref("accessibility.typeaheadfind.timeout", 3000);

Voor informatie over wat Find As You Type is, lees de documentatie.

Schakel andere JavaScript-mogelijkheden uit

Mozilla Firefox heeft een aantal opties die kunnen bepalen wat Javascripts wel en niet mogen met vensters. Deze opties zijn beschikbaar via Tools > Options > Web Features > Advanced. Echter, in deze lijst staan niet alle in te stellen opties. Er zijn een paar andere handige opties die je kunt krijgen door het volgende toe te voegen aan het user.js-bestand:

// Meer DOM/JavaScript opties
// Zorg dat alle popup-vensters schaalbaar zijn:
user_pref("dom.disable_window_open_feature.resizable", true); // Zorg dat alle popup-vensters te minimaliseren zijn: user_pref("dom.disable_window_open_feature.minimizable", true); // Laat altijd het menu zien in popup-vensters: user_pref("dom.disable_window_open_feature.menubar", true); // Laat altijd de 'Navigation Toolbar' in popup-vensters zien: user_pref("dom.disable_window_open_feature.location", true);

Gebruik je favorieten uit Netscape 6/7 of Mozilla in Mozilla Firefox

Als je Netscape 6/7 of Mozilla gebruikt, kun je je bookmarks delen met Mozilla Firefox. Alle bookmarks zijn opgeslagen in een bestand dat heet bookmarks.html en staat in de profile-map. Bijvoorbeeld: wanneer je de bookmarks van Netscape 7 in Mozilla Firefox wilt gebruiken, voeg dan de volgende code toe aan je user.js bestand:

// Specificeer welk bookmarks-bestand te gebruiken:
user_pref("browser.bookmarks.file", "C:\\Path To Netscape Profile\\bookmarks.html");

Onthou dat je twee backslashes gebruikt in het pad wanneer je windows gebruikt, b.v. C:\\Pad\\bookmarks.html in plaats van C:\Pad\bookmarks.html.

Verander de zoekmodus van het adresveld

Wanneer je een zoekterm in het adresveld tikt en op Enter drukt wordt er via Google een "I'm feeling lucky"-zoekopdracht uitgevoerd. Je wordt dan automatisch naar de eerste pagina in de lijst met zoekresultaten van Google gebracht. Wanneer je dit niet wilt en liever de lijst met zoekresultaten zelf ziet, voeg dan de volgende code toe aan je user.js-bestand:

// Verander in normale Google zoekopdracht:
user_pref("keyword.URL", "http://google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

Je kunt uiteraard ook een geheel andere zoekmachine gebruiken door de zoekstring te wijzigen. De standaard zoekstring is: "http://www.google.com/search?btnI=I%27m+Feeling+Lucky&q=".

Zet Bookmark-iconen uit

Je kunt het weergeven van bookmark-iconen (favicons) uitzetten door het volgende toe te voegen aan het user.js-bestand:

// Zet favicons uit
user_pref("browser.chrome.site_icons", false);
user_pref("browser.chrome.favicons", false);

Verander de throbber URL

Het ronddraaiende plaatje rechtsboven in de browser tijdens het laden van een website wordt ook wel throbber genoemd. Als je hierop klikt, wordt je standaard gestuurd naar de Mozilla.org-website. Dit kan aangepast worden door de volgende code toe te voegen aan het user.js-bestand:

// Klik op de throbber om naar Mozilla Firefox Help te gaan:
user_pref("browser.throbber.url", "http://help.mozbrowser.nl/firefox/");

Voorkom dat URL's worden onthouden in adresveld

In Mozilla Firefox kun je verhinderen dat internetadressen worden opgeslagen in de historie van het adresveld. Dit kan goed zijn voor de privacy en kan er voor zorgen dat niemand anders 'per ongeluk' bezochte sites ziet. Andrew Mutch heeft een uitleg geschreven over hoe je een en ander kunt doen. Lees het hier.

Verbied websites om het contextmenu uit te schakelen

« Terug naar Inhoud