Andere Tips

Verander taal op webpagina's

Sommige websites bieden inhoud aan in meerdere talen. Je kunt in Firefox verschillende talen kiezen en deze worden gebruikt in de volgorde van prioriteit. Om deze prioriteit te wijzigen ga je eenvoudig naar Gereedschappen > Voorkeuren.., sectie Algemeen en klik op de Talen-knop.

Start Firefox vanaf een verwisselbaar opslagmedium

Met deze tip is het mogelijk om Firefox vanaf een verwisselbaar opslagmedium (zoals een USB pendrive) te starten. Daarmee kun je Firefox op iedere computer starten met jouw persoonlijke instellingen, zelfs als op de computer nog geen Firefox geïnstalleerd is. Dit is alleen getest met Windows XP/2000. De basisinstructies staan hieronder:

  1. Kopieer de Firefox-map en een eigen profiel-map naar het verwisselbare opslagmedium. In dit voorbeeld gebruiken we R:\Firefox voor de Firefox-map en R:\FFProfile voor de profiel-map, waarbij R: de schijfletter van het verwisselbare opslagmedium is.
  2. Maak een eenvoudig batchbestand met de naam R:\Firefox.bat en plaats daarin deze regel:
    start \Firefox\firefox.exe -profile \FFProfile
  3. Je kunt ervoor kiezen om de disk-cache uit te schakelen om zo het aantal schrijfacties naar het verwisselbare opslagmedium te verminderen. Typ daarvoor about:config in het adresveld van Firefox, druk op Enter en zet browser.cache.disk.enable op false (door erop te dubbelklikken).

We gebruiken hier een batchbestand in plaats van een snelkoppeling omdat een snelkoppeling absolute padnamen gebruikt, en aangezien de schijfletter van het verwisselbare opslagmedium kan wijzigen afhankelijk van in welke computer het zich bevindt. Het relatieve pad in dit batchbestand werkt op elke computer goed.

Als alternatieve methode kun je ook Portable Firefox of Portable Phoenix Project gebruiken. Hierin is het bovenstaande al verwerkt.

Selecteer en kopieer individuele tabelcellen

Je kunt meerdere tabelcellen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Klik daarvoor in een cel van een tabel (zolang het geen link is). Je kunt meerdere cellen selecteren door op iedere cel afzonderlijk te klikken of met de muis te slepen. Als je de cellen hebt geselecteerd dan kun je ze kopiëren en plakken zoals je ook met een gewone tekstselectie zou doen.

Versnel het afbeelden van de pagina

Standaard tekent Mozilla Firefox de eerste 250 milliseconden geen beeld omdat het dan nog op data wacht. Wanneer je de code als hieronder invoegt in het user.js bestand, zal Mozilla Firefox onmiddellijk beginnen met tekenen, ook al is er nog geen of te weinig data binnen. Het nadeel kan zijn, op tragere machines, dat een 'reflow' er voorzorgt dat de pagina later op het scherm staat.

// Dit maakt heel veel verschil. Laatste waarde in milliseconden (default is 250)
user_pref("nglayout.initialpaint.delay", 0);

Zet 'pipelining' aan

Pipelining is een experimentele functie die is ontworpen om het laden van pagina's te versnellen. Helaas wordt het niet optimaal ondersteund door alle web- en proxy-servers. Voeg om het uit te proberen de volgende code toe aan het user.js-bestand:

// Zet pipelining aan:
user_pref("network.http.pipelining", true);
user_pref("network.http.proxy.pipelining", true);
user_pref("network.http.pipelining.maxrequests", 100);

Specificeer directory voor cache

Om aan te geven waar de cache is opgeslagen, voeg je de volgende code toe aan het user.js-bestand:

// Pad naar Cache-map:
user_pref("browser.cache.disk.parent_directory","C:\\Pad naar Cache");

Let op: gebruik 2 backslashes gebruikt in Windows.

Specificeer gebruik geheugencache

Normaal gesproken bepaalt Mozilla Firefox het geheugen cache-gebruik dynamisch aan de hand van het totale beschikbare geheugen. Om een vaste hoeveelheid geheugen op te geven, voeg het volgende toe aan het user.js bestand:

// Geef geheugen cachegrootte op:
// -1 = automatisch (default), 0 = geen, n = geheugengrootte in kilobytes
user_pref("browser.cache.memory.capacity",       4096);

Om geheugen cache helemaal uit te zetten, voeg volgende toe:

// Schakel de geheugencache uit:
user_pref("browser.cache.memory.enable", false);

Kiosk Browser

Andrew Mutch heeft een goede tutorial geschreven waarin wordt uitgelegd hoe je Mozilla Firefox in kiosk-modus kunt laten draaien.

Limiteer Mozilla Firefox to specifieke web-adressen

Veel bibliotheken bieden web-based online catalogi en databases. Vaak wil men niet dat er op dergelijke machines wordt ge-internet. Door extern gebruik van het Internet te verhinderen, kun je dit voorkomen.

Je kunt een en ander instellen door proxy-instellingen te gebruiken in Mozilla Firefox. Lees op deze pagina, geschreven door Andrew Mutch, hoe je Mozilla Firefox dan kunt inrichten.

« Terug naar Inhoud